• Volba člena rady starších
    volba probíhá od 4. 2. 2019 do 11. 2. 2019

Formulář pro volbu členů rady starších

Tento formulář slouží pro volbu členů rady starších náboženské společnosti Théravádový buddhismus. Za člena rady starších může být zvolen jen mnich (bhikkhu) s nejméně 10 vassa (mnišskými lety). Níže navržený kandidát obě tyto podmínky splňuje (18 vassa - ordinace počátek roku 2001). Z důvodu vaší identifikace je potřeba vyplnit vaše jméno, příjmení a datum narození. Pro uznání vašeho hlasu musíte vybrat jednu z nabízených možností pro každého navrženého kandidáta. Následně je nutné správně vyplnit heslo, které e-mailem obdržely jen fyzické osoby oprávněné volit. Bez správně vyplněného hesla hlas nebude uznán.

Povinná položka

Povinná položka

Povinná položka
(nebude-li vybrána ani jedna z možností, hlasování bude neplatné)

(bez uvedení správného hesla bude hlasování neplatné)

Formulář pro volbu členů rady starších

Tento formulář slouží pro volbu členů rady starších náboženské společnosti Théravádový buddhismus. Za člena rady starších může být zvolen jen mnich (bhikkhu) s nejméně 10 vassa (mnišskými lety). Níže navržený kandidát obě tyto podmínky splňuje (18 vassa - ordinace počátek roku 2001). Z důvodu vaší identifikace je potřeba vyplnit vaše jméno, příjmení a datum narození. Pro uznání vašeho hlasu musíte vybrat jednu z nabízených možností pro každého navrženého kandidáta. Následně je nutné správně vyplnit heslo, které e-mailem obdržely jen fyzické osoby oprávněné volit. Bez správně vyplněného hesla hlas nebude uznán.

Povinná položka

Povinná položka

Povinná položka
(nebude-li vybrána ani jedna z možností, hlasování bude neplatné)

(bez uvedení správného hesla bude hlasování neplatné)