Sbírka pro sajadó u tejaniyu

aNáboženská společnost Théravádový buddhismus vyhlašuje kostelní sbírku na léčebné výlohy účitele meditace vhledu - sajadó U Tejaniyi, jemuž byl nedávno diagnostikován karcinom tlustého střeva.

Dhamma-přednáška ctihodného U Tejaniy v Arizoně (v angličtině)

Současný zdravotní stav sajadó U Tejaniyi a sbírka na jeho léčbu

Sajadó U Tejaniya podstoupil na specializované klinice v Singapuru dne 1.8.2018 operaci tlustého střeva, při které mu odoperovali zhoubný nádor. Následné vyšetření lymfatického systému a jater neprokázalo rozšíření do těchto míst. Situace se proto vyvíjí dobře, avšak sajadó musí ještě podsoupit mnoho vyšetření a pravděpodobně i další léčbu. Více informací o jeho zdravotním stavu naleznete na tomto webu.

Stejně jako mnoho přímých žáků a dalších příznivců ctihodného U Tejanyi, rozhodl se i Théravádový buddhismus finančně přispět na jeho léčbu. Pokud byste se též rádi připojili, můžete posílat finanční dary na sbírkové účty Théravádového buddhismus vedené u banky CREDITAS (obchodní název banky BÚ CREDITAS ORG), a to účet v českých korunách č. 100865722/2250, IBAN CZ20 2250 0000 0001 0086 5722 a účet v eurech č. 100865802/2250, IBAN CZ91 2250 0000 0001 0086 5802. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte DAR - SAJADO nebo DANA - SAYADO.

Pokud vaše dary na výše uvedené účty přesáhnou částku 1000 Kč, můžete si dar odečíst od základu daně z příjmu. V takovém případě z důvodu jednoznačné identifikace platby pro účely vydání potvrzení uveďte ve variabilním symbolu vaše datum narození bez teček (např. 11121984). O vydání potvrzení můžete požádat na e-mailu info@theravadovy-buddhismus.cz, v žádosti uveďte své jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště. Potvrzení budeme rozesílat v digitální podobě (elektronicky podepsané) na konci roku.  

 

Jelikož za posledních 14 dnů do sbírky nebyly zaslány žádné další příspěvky, celý výtěžek sbírky po odečtení nutných bankovních poplatků bude nejpozději do dne 31.10.2018 odeslán na singapurský účet kappiji (pomocníka) sajadó U Tejaniyi, který zajistí proplacení příslušných účtů za léčbu. VŠEM PŘISPĚVATELŮM DĚKUJEME.

 

Aktuální stav sbírkového účtu v českých korunáchAktuální stav sbírkového účtu v eurech