• Ashin Ottama v České republice
    Veřejné přednášky buddhistického mnicha Ashina Ottamy

,,Přijďte si poslechnout moudrost Buddhova učení v podání dlouholetého buddhistického mnicha Ashina Ottamy. Bhante Ashin Ottama (nar. 1947) je buddhistický mnich českého původu. S praxí Buddhovy nauky začal ve švýcarském exilu roku 1972, mnišské svěcení přijal v barmském Rangúnu roku 1992. Meditaci vhledu (vipassana) praktikoval pod vedením různých učitelů. Od 2. poloviny 90. let působil v České republice, vyučoval zde meditaci vhledu a mimo jiné založil doposud aktivní buddhistickou skupinu Buddha Mangala. V roce 1999 vydal knihu "Karma, přerozování, samsára". Přibližně před 10 lety odešel žít do ústraní v klášterech ve Švýcarsku, Itálii a Německu (kde žije v současné době). Po registraci náboženské společnosti Théravádový buddhismus byl v minulém roce zvolen členem jejího nejvyššího orgánu. V této souvislosti opět navázal kontakty se svou rodnou vlastí. Po mnoha letech tak máte jedinečnou příležitost poslechnout si přednášku "služebně" nejstaršího českého mnicha, který zásadním způsobem ovlivnil směřování českého théravádového buddhismu na přelomu 20. a 21. století.

Dvě veřejné přednášky pořádá v Pardubicích Buddhistický spolek DÓAN v pondělí 6. 5. 2019 od 18:00 hod. v přednáškovém sále centra Natura Park (Ekocentrum Paleta z.s., Štolbova 2874, Pardubice, www.natura-park.cz) a Buddha Mangala v Praze následující pondělí dne 13. 5. 2019 od 19.30 hod. ve velké meditační místnosti Buddhistického centra Lotus (ul. Dlouhá 2, Praha, www.centrumlotus.cz). Vstupné je zdarma (resp. s monožností dobrovolně přispět na náklady), všichni jste srdečně zváni. Registrace předem není nutná.

Upozornění: Při akci bude pořizovaná fotodokumentace (v přiměřeném rozsahu a většinou se zachycením obličeje přednášejícího a pořadatelů). Pořízené fotografie mohou být zveřejněny, pokud by někdo nesouhlasil se zveřejněním, oznamte to prosím při vstupu pořadatelům.

Data map
Data map ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Data mapData map ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Data map ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google

Adresa místa konání přednášky v Pardubicích a formulář pro případné dotazy:

Natura Park (Ekocentrum Paleta z.s.)

Štolbova 2874, 530 02 Pardubice I

Telefon: +420 733 644 352

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Data map
Data map ©2019 Google
Data mapData map ©2019 Google
Data map ©2019 Google

Adresa místa konání přednášky v Praze a formulář pro případné dotazy:

Centrum Lotus

Dlouhá 2, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 604 218 218

Souhlasím se zpracováním osobních údajů