STAV SBÍRKOVÉHO ÚČTU V eurech

Aktuální informace o výtěžku kostelní sbírky určené na financování léčby sajadó U Tejaniyi, théravádového učitele meditace vhledu, jenž nyní podstupuje léčbu zhoubného nádorového onemocnění tlustného střeva. Číslo účtu: č. 100865802/2250, IBAN CZ91 2250 0000 0001 0086 5802, vedený u BÚ CREDITAS ORG.