AKTUALITY

Přehled nejnovějších událostí

Ctihodný Ashin Ottama se zúčastní oslav svátku Vésak v árámě Karuná Sevena

Poslední veřejná akce, na které se můžete v květnu 2019 setkat se ctihodným Ashinem Otttamou, je oslava buddhistického svátku Vésak (Vésákha) v árámě Karuná Sevena v Prostějově.

Přednášky buddhstického mnicha Ashina Ottamy

Po mnoha letech máte možnost se na 2 veřejných přednáškách setkat se "služebně" nejstarším českým théravádovým buddhistickým mnichem

Zvolena tříčlenná rada starších

Zvolením adžána Gavesaka bylo završeno ustanovení tříčlenné, plně usnášníschopné, rady starších

Výsledek volby členů rady starších

Za členy rady starších, nejvyššího orgánu náboženské společnosti Théravádový buddhismus, byli zvoleni čeští mniši ctihodní Ashin Ottama a Viníte. Na fotografii Ashin Ottama.

Kostelní sbírka pro sajadó U Tejaniyu

Théravádový buddhismus vyhlašuje kostelní sbírku na léčebné výlohy účitele meditace vhledu - sajadó U Tejaniyi, jemuž byl nedávno diagnostikován karcinom tlustého střeva.