AKTUALITY

Přehled nejnovějších událostí

Volba člena rady starších

Probíhá volba třetího člena rady starších - adžána Gavesaka

Výsledek volby členů rady starších

Za členy rady starších, nejvyššího orgánu náboženské společnosti Théravádový buddhismus, byli zvoleni čeští mniši ctihodní Ashin Ottama a Viníte. Na fotografii Ashin Ottama.

Kostelní sbírka pro sajadó U Tejaniyu

Théravádový buddhismus vyhlašuje kostelní sbírku na léčebné výlohy účitele meditace vhledu - sajadó U Tejaniyi, jemuž byl nedávno diagnostikován karcinom tlustého střeva.