AKTUALITY

Přehled nejnovějších událostí

Ctihodný Ashin Ottama se zúčastní oslav svátku Vésak v árámě Karuná Sevena

Poslední veřejná akce, na které se můžete v květnu 2019 setkat se ctihodným Ashinem Otttamou, je oslava buddhistického svátku Vésak (Vésákha) v árámě Karuná Sevena v Prostějově.

Přednášky buddhstického mnicha Ashina Ottamy

Po mnoha letech máte možnost se na 2 veřejných přednáškách setkat se "služebně" nejstarším českým théravádovým buddhistickým mnichem

Zvolena tříčlenná rada starších

Zvolením adžána Gavesaka bylo završeno ustanovení tříčlenné, plně usnášníschopné, rady starších

O nás

Stránky náboženské společnosti Théravádový buddhismus a dalších souvisejících aktivit

Recitace v jazyce páli v klášteře Abhayagiri

Základní charakteristika Théravádového buddhismu

Zakladatel théravády Siddhattha Gótama, známý jako Buddha (v překladu „probuzený“) ve své době nepoužíval k označeníobjeveného učení (dhamma) výraz théravádový buddhismus, nýbrž jej nazýval souborným názvem dhamma-vinaja (nauka a disciplína). Dhammou (překládáno často jako nauka nebo pravda) označoval Buddha to, co sám svým intuitivním vnitřním poznáním objevil a následně sdělil ostatním jako jakýsi návod, jak realizovat plné osvobození (nibbána) od neustálého, ve své podstatě strastiplného, koloběhu znovuzrozování (samsára). Vinajou (překládáno nejčastěji jako disciplína) pak Buddha pojmenoval soubor pravidel pro ty, kteří chtěli následovat jeho příkladu a odejít do tzv. bezdomoví (tj. opustit život věnovaný světským záležitostem) a plně se věnovat uskutečnění nibbány ještě v tomto životě. Théravádový buddhismus je buddhistickou školou, která zdůrazňuje provázanost dhammy a vinaji. Byť v teorii je možné obě části Buddhovy nauky odlišovat, v praxi je však nutné obě složky učení aplikovat zároveň, pokud má být cílem takové praxe realizace úplného osvobození od strasti. Théravádový buddhismus lze proto také označit jako náboženství osvobození, jelikož jeho hlavním posláním je pomoci realizovat osvobození od strasti co největšímu počtu bytostí.

Více

Data map
Data map ©2019 Google
Data mapData map ©2019 Google
Data map ©2019 Google
Mapa
Satelitní

Kontaktujte nás

e-mail: info@theravadovy-buddhismus.cz

mobil:: +420 910 126 189


Vytvořte si  web zdarma